Fotovoltaik Sistemler >>

Fotovoltaik Sistemler

Güneş Paneli

Fotovoltaik etkiye sahip maddelerden oluşan modüllerdir. Üzerlerine düşen ışığın çevirebildiği elektriğe oranına göre çeşitli verimliliklerde üretilir.

İnvertör

Fotovoltaik paneller doğru akım elektrik üretmektedirler. İnvertörler, güneşten gelen bu enerjiyi kullanabileceğimiz formata yani alternatif akıma dönüştürür.

Fotovoltaik Sistemler

Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisi elektrik enerjisine çeviren sistemlere denir. Çok geniş kullanım alanına sahip bu sistemler şebeke bağlantılı (on-grid) ve şebeke bağlantısız (off-grid) olarak iki kısma ayrılır.

Şebeke bağlantısız (off-grid) sistemler güneş enerjisini direk ya da aküye depolayarak kullanır. Şebeke bağlantısız sistemlerinin kullanım alanlarına genel olarak; hesap makineleri, saatler, trafik işaret lambaları, uydular, aydınlatma cihazları, askeriye, şarj cihazları, su pompaları örneklerini verebiliriz. Şebeke bağlantısız sistemlerin çalışma prensibini anlatan animasyon için tıklayın!

Şebeke bağlantılı (on-grid) sistemler güneş enerjisini kullanıcıya şebeke vasıtasıyla iletir. Üretilen enerji miktarı tüketim miktarından az olması halinde, sistem eksik miktarı şebekeden alır; tüketim üretimden az olması halinde ise şebekeye enerji verilir ve elektrik dağıtım şirketi bu enerjiyi satın alınır. Böylelikle akü kullanımı da söz konusu olmaz. Kullanım alanlarına, konutlar, iş yerleri, fabrikalar ve santraller örnek verilebilir. Şebeke bağlantılı sistemlerin çalışma prensibini anlatan animasyon için tıklayın!

Solar Su Pompası

Güneş panelleri, özel motor sürücüsü, dalgıç veya yüzeysel su pompasından oluşan sistemlerdir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın!

Şarj Regülatörü

Şarj regülatörü, off-grid (şebekeye bağlantısı olmayan) sistemlerdeki aküleri şarj etmek için kullanılır. Güneş panellerinin ürettiği akımı regüle ederek aküye iletir.

Akü

Özellikle şebekeye bağlı olmayan (Off-Grid) sistemlerde bulunur. Üretim fazlası enerjiyi depolamak ve gece ve/veya üretimin yetmediği zamanlarda kullanmak içindir.

İletişim (Contact)


TeknokentKOSGEB