Fotovoltaik Sistemler >> Off-Grid Sistemler

Şebeke Bağlantısı Olmayan (Off-Grid) Fotovoltaik Sistemler


Fotovoltaik panellerde üretilen doğru akım elektrik enerjisi şarj regülatörü vasıtasıyla akülere iletilir. Akülerden gelen doğru akım invertörden alternatif akım olarak çıkar. Üretim fazlası enerji akülerde toplanır ve sistem gece ve/veya güneşin az olduğu günlerde kullanılır.


İletişim (Contact)


TeknokentKOSGEB