Fotovoltaik Sistemler >> On-Grid Sistemler

Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Sistemler


Üretimin Tüketimden Fazla Olduğu Durum

Fotovoltaik panellerde üretilen doğru akım elektrik enerjisi invertör vasıtasıyla alternatif akıma çevrilir ve tüketim barasına iletilir. Barada tüketilmeyen üretim fazlası enerji ise şebekeye aktarılır. Yerel elektrik dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında, çift yönlü sayaç vasıtası ile ay sonunda şebekeye giren ve çıkan net enerjiye göre mahsuplaşma gerçekleşir.

Üretimin Tüketimden Az Olduğu Durum


Fotovoltaik panellerde üretilen doğru akım elektrik enerjisi invertör vasıtasıyla alternatif akıma çevrilir ve tüketim barasına iletilir. Üretilen enerjinin eksik kaldığı miktar kadarı şebekeden takviye edilerek tüketilir.Yerel elektrik dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında, çift yönlü sayaç vasıtası ile ay sonunda şebekeye giren ve çıkan net enerjiye göre mahsuplaşma gerçekleşir.

İletişim (Contact)


TeknokentKOSGEB