Fotovoltaik Sistemler >> Solar Aydınlatma Sistemleri

Solar Aydınlatma Sistemleri


Hem ekonomik hem de çevre dostu olması dolayısıyla, aydınlatma sektörü fotovoltaik sistemlerin yaygın kullanım alanlarından biri haline gelmiştir. Solar aydınlatmaların avantajları:


  • Herhangi bir işletme ve bakım bedeli yoktur.

  • Elektrik panosu ve kablo kalabalığından kurtarır (Aydınlatma direkleri birbirinden bağımsızdır)

  • Kurulum süresi şebekeye bağlı aydınlatma projelerinden çok daha kısadır. (Yer altı kablolarının döşenmesi, alan inşaatı ile birlikte yapılması gerekir.)


Solar LED Aydınlatma

İletişim (Contact)


TeknokentKOSGEB