temiz enerji... temiz gelecek...
Fotovoltaik Konut Çatısı Uygulaması
LED Aydınlatma
Fotovoltaik Kurumsal Çatı Uygulaması
Fotovoltaik Çatı Uygulaması
Renkli LED'ler
Fotovoltaik Enerji Santrali
Solar Su Pompası
iLand

Hepimiz biliyoruz ki enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmediğimiz takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu demek oluyor ki artık üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmak ve enerji verimliliği konusunda çok daha fazla hassas olmak durumundayız.


Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

Yenilenebilir Enerji Nedir?


Sürekliliği olan ve doğal süreçlerlerden meydana gelen enerjidir. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarıdır.

Fotovoltaik Sistem Nedir?


Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisi elektrik enerjisine çeviren sistemlere denir. Çok geniş kullanım alanına sahip olup temelde şebeke bağlantılı (on-grid) ve şebeke bağlantısız (off-grid) olarak iki kısma ayrılır.

LED Nedir?


LED ("Light Emitting Diode") ışık yayan diyot anlamına gelmektedir. Çok düşük enerji ile ışık yayabildiklerinden dolayı enerji tasarrufu alanında büyük önem kazanmış ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemler (BIPV)
BIPV

Binaların yapılarında fotovoltaik paneller barındırmasıdır. Fotovoltaik paneller binanın inşası esnasında yerleştirilir.

Solar
Su Pompası Sistemleri
Solar Water Pump

Solar su pompası, fotovoltaik paneller (Güneş panelleri) ile çalışan, yüzeysel ve dalgıç su pompalarına denir. Devamı »

LED ve Solar
Sistemler
Güneş Enerjili Led Aydınlatma

Güneş enerjisini depolayıp gece bu enerji ile çalışan solar aydınlatma sistemleri, LED ile daha ekonomik ve uzun ömürlü olmaktadır. Devamı »

Solar
Mobil Cihazlar
Solar Mobil Cihazlar

Gerekli enerjiyi mobil ortamlarda fotovoltaik panellerle üreten ve depolayabilen sistemlerdir. Örneğin; solar şarj cihazları.

İletişim (Contact)


TeknokentKOSGEB